Trillion (Hangzhou) Industrial Tech Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Chỉ số nhà cung cấp
Điểm cửa hàng
4.0/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
84.6%
Thời gian phản hồi
≤4h
Giao dịch
US $140,000+ trực tuyến
Cộng tác
15
Kiểm soát chất lượng
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Dịch vụ
Kiểm tra nguyên liệu tại chỗ
Giấy chứng nhận

Chat Online

Bonnie Sun
April Liu
Raymond Lin
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products and contact the supplier.