Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Partner Factories

Able to source across multiple industries: Yes

Cooperation Factory Name: Zhejiang Jinnong medical machinery Co., Ltd.
Years of Cooperation: >10 Years
Cooperation Factory Name: Taizhou city hangyu plastic co., Ltd

Production Capacity

Verified

Thiết bị sản xuất và Cơ Sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Gửi email cho nhà cung cấp này